życiorys artystyczny:


Aleksander Kaczuk-Jagielnik (1998)

baryton, pochodzi z artystycznej rodziny, syn fotografa, Piotra Jagielnika i malarki, Agaty Kaczuk-Jagielnik.

Absolwent studiów I st. (2017-2021) wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, klasy prof. Bogdana Makala. Od października 2021 kontynuuje naukę we wrocławskiej Akademii Muzycznej na poziome studiów magisterskich o profilu wokalno-aktorskim. Wcześniej kształcił się w Szkole Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wielkopolskim w klasie dr Beaty Gramzy.

Najnowszym osiągnięciem jest zdobycie III Miejsca podczas VII Międzynarodowego Konkursu Muzyków-Wykonawców „Wykonawcy XXI w.” w Moskwie w Marcu 2021. Laureat Ogólnopolskich Konkursów Wokalnych m.in.: I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach, oraz II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, wyróżniony podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamroz w Kielcach, otrzymał najwyższą punktację 25 pkt. i wyróżnienie podczas Przesłuchań Makroregionalnych CEA 2017. Trzykrotnie otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Doskonalił swoje umiejętności w licznych kursach mistrzowskich, oraz pobierając lekcje u wybitnych pedagogów m.in.: maestro Eytana Pessana, dyr. Francesco Bottigliero, prof. Sabiny Martinaityte, prof. Jarosława Bręka.

Jest bardzo aktywny artystycznie, bardzo chętnie podejmuje się udziału w różnych projektach muzycznych, nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. Do takich należy współpraca z Kultur BHS, czy Capella Caelestis. W swoim życiorysie artystycznym mimo młodego wieku ma już za sobą wiele wystąpień, koncertów, udział w projektach operowych w Polsce i za granicą. Od grudnia 2020 jest również członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego.